Saturday, 21 November 2015

ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕುಗಳು - 21


101. ಹಿ0ದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ... 
        ಹೆಣ್ಣು ಸ0ಸಾರದ ಕಣ್ಣು 
        ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...
        ಹೆಣ್ಣು ಸಸಾರದ ಹುಣ್ಣು 
       😔😔😔😔😔😔

102. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ರಾಜಕಾರಣ 

        ವಾದ ಯಾಕೆ ವಿನಾಕಾರಣ ?
        ಸುಮ್ಮನೆ ಒ0ದು ಕಾಲಹರಣ 
        ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಗುಣ ಅವಗುಣ 
       😝😝😝😝😝😝😝😝😝

103. ತಲೆಗೆ ಬಳಿದ ಬಣ್ಣ 
        ಮೋಸದಿ0ದ ಮಾಡಿದ ಹಣ 
        ಲ0ಚ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದ ಜ್ನಾನ 
        ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳದು ಅಣ್ಣ

104. ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯ್ತು 

        ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯ್ತು 
        ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದರೆ ಹೋಯ್ತು 

105. ಹಿ೦ದೆ 

        ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ 
        ಈಗ 
        ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿಲ್ಲ 

- ರೇವಿನಾ 


No comments:

Post a Comment