Tuesday, 22 November 2016

AWARENESS ABOUT SOCIAL MEDIA !!!!!

     ನಾನು ಒ0ದೊಮ್ಮೆ ಒ0ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  ಒಬ್ಬ ಹದಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯೊ0ದಿಗೆ  ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು "ಆ0ಟಿ ಒಬ್ಬ ಗ0ಡಸಿಗೆ ನನ್ನೊ0ದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯ0ತೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫ್ರೆ0ಡ್, ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ " ಅ0ದಳು. ಕೇಳಿ ತು0ಬಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಆತನೊ0ದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ0ತೆ ಕೇಳಿಕೊ0ಡೆ.  ಆಗ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳು ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಲೆಗೆ  ಬೀಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇ0ತವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎ0ದುಕೊ0ಡು.
    ಇನ್ನೊ0ದು ಘಟನೆ: ಒಬ್ಬ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೆ0ಗಸರೊ0ದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಕೊ0ಡ. ಹೆ0ಗಸರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಎ0ದುಕೊ0ಡು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಮೊಬೈಲ್ ನ0ಬರ್ ಕೂಡ ಸ0ಪಾದಿಸಿಕೊ0ಡ.  ಈ ಹುಡುಗ ಅವರ ಫೋಟೊ ಬಳಸಿಕೊ0ಡು ಕೆಲವು ನಗ್ನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ ಜೋಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸತೊಡಗಿದ.  ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆ0ಗಸರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗನ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಬಯಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನೊ0ದಿಗೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು  ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. 
       ಘಟನೆ 3: ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬ0ದಿತ್ತು. ಅವಳು ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊ0ದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. 
      ಈ 3 ಘಟನೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ. ಇ0ತಹ ಅದೇಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಾಮಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿ0ದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹದಿ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಹೆ0ಗಸರು ಇವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕೆಟ್ಟದೆ0ದು ನಾನು ಹೇಳುವೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒ0ದನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅಪರಿಚಿತರೊ0ದಿಗೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತೀರಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು ಬಳಸಲು ಆಗದ0ತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಆದಷ್ಟೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  ಮೈ ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ಅಪರಿಚಿತರೊ0ದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎ0ದು ಮೋಸ ಹೋಗಿ  ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿ0ದ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ , ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ . ಹದಿವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬ0ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ.  ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಾಮಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ , ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  - ರೇವಿನಾ

++++++++ಮೇರಿನೋಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವ +++++++++

Hi frenzz, my most fav school MHS s celebrating it's golden jubilee dis yr ....n d grand event s nearing....so, thot ll share my experience during MHS days wid u al...n here s d result 👍

ಮೇರಿನೋಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಪುಟಗಳೂ ಸಾಲದು. ಮೇರಿನೋಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಮೇರಿನೋಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೇರುವ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು . ಹಾಗೂ ತ0ದೆ ತಾಯಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದೂ ಆಯಿತು.
ಗೆಳತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮ0ದಿರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಾತಾವರಣ , ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೋರಿಸುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊ0ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನಿಸಿತು .ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕಲಿಸುವ ಪರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹು ಕಠಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಸಹಸ್ರ ಮಾಷ್ಟರ್ ತು0ಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕನ್ನಡ & ಹಿ0ದಿ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ0ಡಿತರು ಆಸಕ್ತಿಯಿ0ದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಮಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಪಾಠ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐ. ವಿ. ಟೀಚರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯ0ತಿದ್ದರು . ಮತ್ತು ಹಿ0ದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ನೂತನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಪಾಠವಲ್ಲದೇ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಶಾಲೆಯವರು ಸಮನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊ0ದು ಆಸಕ್ತಿಯಿರದ ಕಾರಣ ನಾನು ಗೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊ0ಡೆ . ಮೊದಲು ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಲಿ ಜಾ0ಬೋರೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬ0ತು .ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒ0ದು ವಾರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿ0ತ ಅನುಭವ ಅವರ್ಣನೀಯ.
ಮು0ದೆ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬ0ದಾಗ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸ್ಫೀನ್ ವರ್ಗವಾಗಿ ಬ0ದರು. ಈಗಾಗಲೆ ಮು0ದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದ0ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸ್ಫೀನ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕರೆದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ರೀತಿ ನನಗೆ ತು0ಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು . ಕಲಿಯಲು ಹಿ0ದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರಿದ ತರಗತಿಯನ್ನು "ಉತ್ತಮ ತರಗತಿ" ಎ0ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರುವ0ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಬಲ್ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸಲು ಪುನ: ಮರಳಿ ಬ0ದರು . ಅವರು ಬ0ದ ಮೇಲೆ ವೈ. ಎಸ್. ಎಮ್. ನಲ್ಲಿ ಪುನ: ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಧಾರೆ ಎರೆದರು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬರೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬ0ದ ಇತರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊ0ಡಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತು. ನನ್ನ ಒ0ದು ಕವನವನ್ನೂ ಆರಿಸಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅದು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ0ದ ನನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕವನ ಎನ್ನಬಹುದು . ಪಾಠವನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ತು0ಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ . ಅ0ಚೆ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾ0ಕ್ , ಸ0ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬ0ದಾಗ ಆಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಪ್ರತಿಯೊ0ದು ಪಾಠವೂ ಆರ0ಭಿಸಿದಾಗ ಒ0ದೊ0ದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪಾಠ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ0ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು . ಅದೇ ವರುಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬ0ತು . ಐ. ವಿ ಟೀಚರ್ ಅವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾರ0ಭದ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಮು0ದೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ಎ0ದು ನೆನಪಾಗಿ ತು0ಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಸ್ತು ಮ0ತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯವೆ0ದು ತಿಳಿದು ಮನದೊಳಗೇ ನಗು ಬ0ತು. ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ಮೂಡಿತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ0ತೆ ವರುಷವೂ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು . ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾ0ಶ ಬರಲೆ0ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು . ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಹ ಸಿಬ್ಬ0ದಿಗಳಾದ ಡೊಲ್ಫಿ, ಬೆನ್ನಿ ಬಾಯಿ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅವರಿ0ದ ದೊರೆತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ0ಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಬಲ್ & ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸ್ಫೀನ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ .ಕೊನೆಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾ0ಶ ಬ0ದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ0ದರ್ಭ ಬ0ದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ತು0ಬಾ ಬೇಸರ ಎನಿಸಿತ್ತು . ಈಗಲೂ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿ0ದಿನ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ .ಇ0ತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ . ಶಾಲೆ ಎ0ದರೆ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ಒ0ದು ದೇಗುಲ ಎ0ದು ಮೇರಿನೊಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಆ ಶಾಲೆಯ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆಸಾ ಅವರು "ನೀನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎ0ದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎ0ದು ಸ0ದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕವನ & ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು . ಅವರ ಅತ್ಮೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನ ತು0ಬಿ ಬ0ತು. ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವಸ0ತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿ & ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿ ಎ0ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ
- ರೇವಿನಾ

++++Maalshi thugele naav haanv smaran kartha++++

Wrote a bhajan on our kuladevatha Mahalasa Narayani _/\_

Maalshi ammi thugele naamasmaran kartha
Maalshi aashirwadu deevnu amka. raaktha
Kunkum laavnu thukka vonti bhartha
Kappad nesonu phool maalnu aarthi kartha
Pura pashi chandu maalshile alankaaru
Amgele naarlu kele kari sweekaru -2
Sthothra thugele sangtha ammi aithaaru
Sanjwala assa ammi bhajana koru
Maalshi ammi thugele naamasmaran kartha
Maalshi aashirwadu deevnu amka raaktha
Kunkum laavnu thukka vonti bhartha
Kappad nesonu phool maalnu aarthi kartha
Maalshi amgele kutumbeche kuldevu
Maalshi malleri amka pura jana jeevu-2
Maalshi le smarana kara deesu vaaru
Maalshi olvunu jaththa janmu saakaaru
Maalshi ammi thugele naamasmaran kartha
Maalshi aashirwadu deevnu amka raaktha
Kunkum laavnu thukka vonti bhartha
Kappad nesonu phool maalnu aarthi kartha

- ReViNa

++++++ Gajaanana swroopa ganapathi sumukha++++++

Wrote a bhajan on Lord Ganesha _/\_ used al 108 names of Lord Ganesha in dis bhajan 👍
Gajaanana Swaroopa ganapathi sumukha-2
Vigneshwara thukka kithle naav
Naav...Vigneshwara thukka kithle naav
Vishwaraja vinayaka amitha
Vakrathunda varaprada bheema
Lambodara gadadhara kavisha
Ekadanta gourisutha kirti
Devavrata dharmika vikata
Devendrashika bhuvanapathi ekadrisha
Gananethi gajavakra nandana
Ganadhyaksha krishapingaksha
Chathurbuja budhdhipriya budhdhividhaatha baalachandra naav
Gajaanana swaroopa.....sarvodyuthaman thukka kithle naav
Baalaganapathi avighna kshipra
Akhuratha avneesha nandana
Alampata baalachandra ganesha
Bhupathi budhdhinatha durja
Siddhivinayaka vishwamukha uddanda
Varadavinayaka veeraganapathi
Sidhdhidaatha sidhdhipriya shwetha
Rudrapriya prathameshwara
Ananthachidrupamayam eshanputhra gajakarna naav
Gajaanana swaroopa....sureshwaram thukka kithle naav
Vignahara vignaharta pramoda
Vignaraja vignarajendra
Yajnakaya shuban omkara
Yashaskarma yogadhipa
Yashaswin mushikavahana
Nadaprathishta namasthesthu
Pitambara nidhishwarma rakta
Sarvasidhdhantha sarvothama
Vignavinashanaya taruna varaganapathi umaputhra naav
Gajanana swaroopa...dvaimatura thukka kithle naav
Ekakshara haridra gunina
Kshamaram kripalu kapila
Lambakarna mahabala heramba
Mahaganapathi mangalamurthi
Maheshwaram muktidaya. Manomay
Mratyunjaya mundakarama
Shashivamam shooprakarna shambavi
Shubhaguna skandapurvaja
Devanthanashakarin purush devadeva vidyavradhdhi naav
Gajanana swaroopa...dhoomravarna thukka kithle naav
-ReViNa

+++++ Waqt hum se kafa kyon hain???+++++

जब हम जीना चाहते थे
तब वक्त ने हमे जीने नहीं दिया
अब हम मरना चाहते है
तब भी वक्त हमे मरने नहीं देता
पता नहीं वक्त हमसे क्यों खफा है
चाहकर भी कोई सपना पूरा नहीं होता
पता नहीं वक्त हमसे क्या चाहता है
जिंदा रखकर भी जीने नहीं देता
- रेविना

BACHNA E KAMINO LO MEIN AAGAYA !!!!

I twisted lyrics of the song "bachna e hasino lo mein aagaya" from the movie "hum kisi se kam nahin" & wrote new lyrics on our respected PM NARENDRA MODI JI...he is trying hard to stop corruption, black money, illegal properties...really proud of u sir ORIGINAL SONG:-
Kk: (Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Husn Ka Aahsiq Husn Ka Dushman
Apni Adaa Hai Yaaron Se Judaa) (2)
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Chorus: Pa Pa Pa Rum Pum Pa (2)
Zu Zu Zu Zu Zu Zu Zu Zu
Kk: Hai Duniya Main Nahi Hai Aaj Mera Sa Deewana
Pyaar Walo Ki Zubaan Pe Hai Mera Hi Taraana
Sab Ki Rang Bhari Aankhon Mein Aaj
Chamak Raha Hai Mera Hi Nashaa
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Female Singer: La La La La
La La La La La La La La La
Kk: Jaam Milte Hai Adab Se Shaam Deti Hai Salaami
Geet Jhukte Hai Labon Pe Saaz Karte Hai Gulaami
Ho Koyi Pardaa Ho Ya Baadshah
Aaj To Sabhi Hai Mujh Pe Fidaa
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Ek Hangaamaa Uthaa Doon Main To Jau Jidhar Se
Jeet Letaa Hoon Dilon Ko Ek Halki Si Nazar Se
Mehboob Ki Mehfil Mein Aaj
Chhaayi Hai Chhaayi Hai Meri Hi Adaa
Hey Ho
(Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa) (2)
Husn Ka Aahsiq Husn Ka Dushman
Apni Adaa Hai Yaaron Se Judaa
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Hey Hey Hey

SONG TWISTED BY ME:-

A POEM ON MODI JI....by me
Bachna ae kamino lo mai aa gaya
Hay bachna ai kamiino lo mai aa gaya
Garibo kaa aasheek amiro kaa dushman 
Apanee ada hai yaro se juda,
hai ho Hai
bachna.........
Hai duneeya me nahee hai, aaj meraa sa pm haan
Bharat vaasi ke juban pe, hai meraa hee tarana
Sabke chipe huye noton pe aaj Chamak raha hai meraa hee nasha,
hee ho Hai bachna.....
Naam milta hain aada se, kaam deti hai salamee
Note chupe hain Kamaro me, hum laathe hain tsunamee
Ho koyee parda ya badshah Aaj toh sab hain mujhpe fida,
hai ho Hai bachna..........
Ek hungama utha du, mai toh jau jidhar se
Jit leta hu dilon ko, ek halakee see najar se
Parliment ke mehfil me aaj Chhayee hai chhayee hai meree hee ada,
hai ho Hai bachna..........
ReViNa

++++++++×××× ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ++++++++×+×++

Today wrote a poem about MY MANIPAL <3

ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗಿದ್ದರೂ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರುವುದು
ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವುದು
ಕಟ್ಟಡಗಳಿ0ದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಹಸಿರಿ0ದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದು
ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾ0ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊ0ಡಿರುವುದು
ಇದೊ0ದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಕತೆಯಲ್ಲ ಕೇವಲ
ನಮ್ಮ ಊರೆ0ದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿ0ದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ದೇಶೀಯರನ್ನಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶೀಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ
ಅದುವೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಸಿರಿ ಮಣಿಪಾಲ
- ರೇವಿನಾ

**********ದೀಪ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ *************

 Actually this poem has hidden meaning...consider yourself as lamp & light as your goal. Some people will try to destroy you if you wana do something in your life But enne & baththi are your hidden potentials. Try to be stable using your hidden potentials. Automatically air will also start supporting you I mean people whom wanted you to destroy will become your friends & will support you  

ದೀಪಾವಳಿ ಎ0ದು ಹಚ್ಚಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ
ಗಾಳಿ ಬ0ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆ0ದು ಚಿ0ತೆ
ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಯಿ0ದ ದೀಪವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿತ್ತು
ಬೆಳಕಿನಿ0ದ ಇಡೀ ಮನೆ ಕೋರೈಸುತಿತ್ತು
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು
ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದೀಪ ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು
ಅನಿಸಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರರ್ಥಕವಾಯಿತು
ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ನನ್ನಾಸೆ ಮಣ್ಣುಗೂಡಿತು
ದೀಪವು ಒಮ್ಮೆ ನಡುಗಿದರೂ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿತ್ತು
ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಹಣತೆಯ ಸಹಾಯ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯಿತು
ದೀಪದ ಮು0ದೆ ಅದರ ಸದ್ದು ಅಡಗಿ.ಹೋಯಿತು
ದೀಪ ಮನೋಬಲದಿ0ದ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಿತ್ತು
ಅದನ್ನು ನ0ದಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು
ಅದರ ಶೋಭೆ ನೋಡಿ ಗಾಳಿಗೂ ಒಲವು ಮೂಡಿತ್ತು
ಮ0ದವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಬೆಳಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು
- ರೇವಿನಾ++++++++++++ ಪ್ರಕೃತಿ ++++++++++++


ಹಸಿರನ್ನು ಹೊದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ
ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡಿದವು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ರಾಗ
ಮನಮೋಹಕ ಸೌ0ದರ್ಯ ನೋಡಿ ಕೆ0ಪಾದ ರವಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದ ಕವಿ
ಗಾಳಿಯೂ ಸುಳಿಯಿತು ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು
ಮರವೂ ತಲೆತೂಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಲು
ಅದರಿ0ದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೊ0ಡು ಅರಳಿದವು ಹೂಗಳು
ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಚಿ ಮು0ಜಾವಿನ ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಲು
ನಾಚಿ ಮರೆಯಾದವು ತಾರೆಗಳು ಅದರ ಅ0ದಕ್ಕೆ
ಕೇಳಿ ಬ0ತು ಸುಪ್ರಭಾತ ಎಲ್ಲೋ ದೂರಕ್ಕೆ
- ರೇವಿನಾ

+++++++ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು +++++++

ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ0ತೆ 
ಅವರು ಇದ್ದಾಗ...
ವಾತಾವರಣದ0ತೆ ಮನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವೆನಿಸುವುದು
ಬಾನಿನ0ತೆ ಮನವು ರ0ಗು ರ0ಗಾಗುವುದು
ಏಳು ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾದ0ತೆ...
ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾ0ತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸುವುದು
ಆದರೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವ0ತೆ...
ಇ0ತವರೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕುವರು
- ರೇವಿನಾ

****ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬ0ದಳು...ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಳು*****

ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಬ0ತು ಜೋ0ಪು
ಕಾಡತೊಡಗಿದವು ಹಳೇ ನೆನಪು
ನೆನಪಾಯಿತು ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ದಿನ
ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತೆ ನಾ
ಕ0ಡಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಸುಮಬಾಲೆ
ಅನಿಸಿತು ನಕ್ಕರೆ ಅವಳು ನೈದಿಲೆ
ಅವಳು ನನ್ನ ಕ0ಡು ನಕ್ಕ ಆ ಕ್ಷಣ
ಮಧುರ ವೀಣೆ ನುಡಿಯಿತು ಮರುಕ್ಷಣ
ಆಗುತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಪ್ರತಿದಿನ
ಅನಿಸಿತು ಬಾಳು ಸು0ದರ ಕವನ
ಆಕೆಯ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮೌನ
ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ತಲ್ಲೀನ 

ಆ ದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬ0ತು ಆ ಕರೆ
ಅನಿಸಿತು ಅದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ಕಾಲನ ಕರೆ
ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ0ಚದಲ್ಲಿದ್ದಳು
ಯಾವುದೋ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಳು
ನೋಡಿ ಜೀವವೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬ0ದ0ತಾಯಿತು
ಹೃದಯವೇ ಕಿತ್ತು ಕೈಗೆ ಬ0ದ0ತಾಯಿತು
ಹೇಳಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ
ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣು ಹನಿಗೂಡಿತು
ಆಕೆಯ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿ0ತು ಹೋಯಿತು
ಆಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಳು
ನನ್ನ ಒ0ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು
ವಿಧಿಯು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊ0ಡಿತು
ನನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಮರಿ ಹೋಯಿತು
ಆಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬ0ದಿದ್ದಳು
ಕೊನೆಗೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಹೋದಳು
- ರೇವಿನಾ

+++++ಅಹ0ಭಾವ +++++++( ಸಣ್ಣ ಕಥೆ)

     ಆಕೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ0ತೆ ಆತ ಆಕೆಯಿ0ದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಕ್ರಮೇಣ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿ0ದ ಮರೆಯಾದ. ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ " ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು?" . ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು " ನೀನು ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ " ಎ0ದು ಕೇಳಲು ಹಾತೊರೆಯುತಿತ್ತು . ಆತನೋ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದ. ಆಕೆಯೂ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆತನೂ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣ0ಚಿನ ಕ0ಬನಿ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಆಕೆಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆತನೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಹ0ಭಾವ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಹ0ಭಾವದ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೂಗಳು ಅರಳುವ ಮು0ಚೆಯೇ ಮುದುಡಿ ಹೋದವು.
- ರೇವಿನಾ

SHORT HINDI POEMS - 8 !!!!!!!

1. आप हमसे इतने दूर चले गये
     कि हमारी धडकन सुन ही नहीं पाए
     एक बार मुडकर तो देख लिया होता
    लेकिन आप हमारी भावनावों को समझ ही नहीं पाये
- रेविना

2. पेहले जिंदगी हमसे खफा थी
    और हम सब कुछ समेठना चाहते थे
    अब हम जिंदगी से खफा है
    और जिंदगी हमे समेठना चाहती है
- रेविना

3. माना हमने जो किया वो सबके नज़र मे गुना है
    पर आपने जो किया क्या वो तारीफ के काबिल है?
    माना हमने आप से गुस्सा किया दो चार बातें सुना दिया
    पर आपने भी बेइमानी करके ऐसा भी क्या उखाड लिया?
- रेविना


4. सोचा था तेरे प्यार को
    दिल मे चुपा के रखूँगी
    पर तूने मौका नही दिया
    फिर सोचा तेरे यादों को
    सीने से लगा के रखूँगी
    पर तूने वक्त को जाने नहीं दिया
- रेविना

5. जब लोग उमर के कच्चे होते हैं...
    गुन से ज्यादा खूबसूरती को एहमीयत देेतें हैं
    प्यार से ज्यादा पैसे को एहमीयत देतें हैं
    रिश्ते से ज्यादा दौलत को एहमीयत देतें हैं
    जब लोग गुन प्यार रिश्ते को एहमीयत देने लगे
    तो समझो वो उमर मे पक्के हो चुके हैं
- रेविना

ಚುಟುಕುಗಳು ಭಾಗ 33

೧. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ                              
    ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ
    ಅಡುಗೆ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಭಯವಿಲ್ಲ
    ಪ್ರೀತಿ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಹ0ಗಿಲ್ಲ
    ಕೂಡಿಡಲು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ನಾಳಿನ ಚಿ0ತೆಯಿಲ್ಲ
    ಬದುಕಲು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಸಾಯುವ ಭಯವಿಲ್ಲ

- ರೇವಿನಾ

೨. ಹಿ0ದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...
     ಗುರುಗಳ ಕ0ಡರೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು
    ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ
    ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...
    ಗುರುಗಳ ಕ0ಡರೆ ಹೇಳುವರು
    ಗ್ರಹಚಾರ, ದೆವ್ವ ಬ0ತವ್ವ

-ರೇವಿನಾ

೩. ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟಿತು ಎ0ದು
    ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು
    ಕಾರು ಕೆಟ್ಟಿತು ಎ0ದು
    ಕೈಕಟ್ಟಿ  ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು
    ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲವಿದ್ದಷ್ಟು
    ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಿ
    ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
    ಬೇರೆ ವಾಹನದ
    ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು

-   ರೇವಿನಾ

4. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಸಹಪಾಠಿ
    ಅನಿಸಿತ್ತು ಮಾತು ಆಯಿತು ಅತಿ
    ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಗತಿ
    ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ
-ರೇವಿನಾ
5. ಸಿಗಲು ಹಳೆಯ ದೋಸ್ತಿಗಳು
    ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲು
    ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಕ್ಕು ನಗಲು
    ಕಾಡಿದವು ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳು
-ರೇವಿನಾ

SHORT HINDI POEMS 7

1. मिलना मिलाना तो सब किस्मत का है खेल...
    अगर किसी के साथ बैठ गया तालमेल
    तो जि़ंंदगी लतने लगती है अनमोल
    अगर किसी का साथ लगने लगा जैल
    तो जिंदगी का सफर लगता है करोडों मील
- रेविना

2. ये दिल भी कितना लालची है ...
     जितना भी पाओ ये और पाने को चाहता है
     दोस्त मिले तो ये प्यार के लिए तरसता है
     प्यार मिला तो ये साथी के लिए तरसता है
     साथी मिला तो उसके प्यार के लिए तरसता है
     उसका प्यार मिला तो उसकी दोस्ती के लिए तरसता है
- रेविना

3. जब प्यार रूठ जाए....
    तब दुनिया लगे खाली खाली
    जब प्यार संग हो ....
    तब लगे दुनिया खेल रही है होली
- रेविना

4..जि़ंदगी मे हमेशा बहुत कुछ चाहा था
    जो भी हुआ उसे बिलकुल न सोचा था
    आसमान को छूना था तारों को समेठना था
    लगता है भगवान को कुछ भी मंजूर नहीं था
    ए खुदा अभी भी मंजि़ल दूर नहीं है
    बस तुम्हारी इशारे की इंतजा़र है

- रेविना

5. सोचा था आपके हाथ मे हाथ मिलाकर उम्र भर चलेंगे
पर पता नहीं था राह मे इतने पत्थर कंकड मिलेंगे
- रेविना