Tuesday, 22 November 2016

AWARENESS ABOUT SOCIAL MEDIA !!!!!

     ನಾನು ಒ0ದೊಮ್ಮೆ ಒ0ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  ಒಬ್ಬ ಹದಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯೊ0ದಿಗೆ  ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು "ಆ0ಟಿ ಒಬ್ಬ ಗ0ಡಸಿಗೆ ನನ್ನೊ0ದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯ0ತೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫ್ರೆ0ಡ್, ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ " ಅ0ದಳು. ಕೇಳಿ ತು0ಬಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಆತನೊ0ದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ0ತೆ ಕೇಳಿಕೊ0ಡೆ.  ಆಗ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳು ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಲೆಗೆ  ಬೀಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇ0ತವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎ0ದುಕೊ0ಡು.
    ಇನ್ನೊ0ದು ಘಟನೆ: ಒಬ್ಬ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೆ0ಗಸರೊ0ದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಕೊ0ಡ. ಹೆ0ಗಸರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಎ0ದುಕೊ0ಡು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಮೊಬೈಲ್ ನ0ಬರ್ ಕೂಡ ಸ0ಪಾದಿಸಿಕೊ0ಡ.  ಈ ಹುಡುಗ ಅವರ ಫೋಟೊ ಬಳಸಿಕೊ0ಡು ಕೆಲವು ನಗ್ನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ ಜೋಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸತೊಡಗಿದ.  ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆ0ಗಸರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗನ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಬಯಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನೊ0ದಿಗೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು  ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. 
       ಘಟನೆ 3: ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬ0ದಿತ್ತು. ಅವಳು ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊ0ದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. 
      ಈ 3 ಘಟನೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ. ಇ0ತಹ ಅದೇಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಾಮಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿ0ದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹದಿ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಹೆ0ಗಸರು ಇವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕೆಟ್ಟದೆ0ದು ನಾನು ಹೇಳುವೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒ0ದನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅಪರಿಚಿತರೊ0ದಿಗೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತೀರಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು ಬಳಸಲು ಆಗದ0ತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಆದಷ್ಟೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  ಮೈ ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ಅಪರಿಚಿತರೊ0ದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎ0ದು ಮೋಸ ಹೋಗಿ  ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿ0ದ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ , ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ . ಹದಿವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬ0ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ.  ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಾಮಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ , ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  - ರೇವಿನಾ

++++++++ಮೇರಿನೋಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವ +++++++++

Hi frenzz, my most fav school MHS s celebrating it's golden jubilee dis yr ....n d grand event s nearing....so, thot ll share my experience during MHS days wid u al...n here s d result 👍

ಮೇರಿನೋಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಪುಟಗಳೂ ಸಾಲದು. ಮೇರಿನೋಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಮೇರಿನೋಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೇರುವ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು . ಹಾಗೂ ತ0ದೆ ತಾಯಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದೂ ಆಯಿತು.
ಗೆಳತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮ0ದಿರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಾತಾವರಣ , ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೋರಿಸುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊ0ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನಿಸಿತು .ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕಲಿಸುವ ಪರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹು ಕಠಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಸಹಸ್ರ ಮಾಷ್ಟರ್ ತು0ಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕನ್ನಡ & ಹಿ0ದಿ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ0ಡಿತರು ಆಸಕ್ತಿಯಿ0ದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಮಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಪಾಠ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐ. ವಿ. ಟೀಚರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯ0ತಿದ್ದರು . ಮತ್ತು ಹಿ0ದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ನೂತನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಪಾಠವಲ್ಲದೇ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಶಾಲೆಯವರು ಸಮನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊ0ದು ಆಸಕ್ತಿಯಿರದ ಕಾರಣ ನಾನು ಗೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊ0ಡೆ . ಮೊದಲು ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಲಿ ಜಾ0ಬೋರೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬ0ತು .ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒ0ದು ವಾರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿ0ತ ಅನುಭವ ಅವರ್ಣನೀಯ.
ಮು0ದೆ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬ0ದಾಗ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸ್ಫೀನ್ ವರ್ಗವಾಗಿ ಬ0ದರು. ಈಗಾಗಲೆ ಮು0ದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದ0ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸ್ಫೀನ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕರೆದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ರೀತಿ ನನಗೆ ತು0ಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು . ಕಲಿಯಲು ಹಿ0ದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರಿದ ತರಗತಿಯನ್ನು "ಉತ್ತಮ ತರಗತಿ" ಎ0ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರುವ0ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಬಲ್ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸಲು ಪುನ: ಮರಳಿ ಬ0ದರು . ಅವರು ಬ0ದ ಮೇಲೆ ವೈ. ಎಸ್. ಎಮ್. ನಲ್ಲಿ ಪುನ: ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಧಾರೆ ಎರೆದರು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬರೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬ0ದ ಇತರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊ0ಡಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತು. ನನ್ನ ಒ0ದು ಕವನವನ್ನೂ ಆರಿಸಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅದು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ0ದ ನನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕವನ ಎನ್ನಬಹುದು . ಪಾಠವನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ತು0ಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ . ಅ0ಚೆ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾ0ಕ್ , ಸ0ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬ0ದಾಗ ಆಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಪ್ರತಿಯೊ0ದು ಪಾಠವೂ ಆರ0ಭಿಸಿದಾಗ ಒ0ದೊ0ದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪಾಠ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ0ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು . ಅದೇ ವರುಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬ0ತು . ಐ. ವಿ ಟೀಚರ್ ಅವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾರ0ಭದ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಮು0ದೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ಎ0ದು ನೆನಪಾಗಿ ತು0ಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಸ್ತು ಮ0ತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯವೆ0ದು ತಿಳಿದು ಮನದೊಳಗೇ ನಗು ಬ0ತು. ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ಮೂಡಿತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ0ತೆ ವರುಷವೂ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು . ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾ0ಶ ಬರಲೆ0ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು . ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಹ ಸಿಬ್ಬ0ದಿಗಳಾದ ಡೊಲ್ಫಿ, ಬೆನ್ನಿ ಬಾಯಿ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅವರಿ0ದ ದೊರೆತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ0ಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಬಲ್ & ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸ್ಫೀನ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ .ಕೊನೆಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾ0ಶ ಬ0ದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ0ದರ್ಭ ಬ0ದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ತು0ಬಾ ಬೇಸರ ಎನಿಸಿತ್ತು . ಈಗಲೂ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿ0ದಿನ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ .ಇ0ತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ . ಶಾಲೆ ಎ0ದರೆ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ಒ0ದು ದೇಗುಲ ಎ0ದು ಮೇರಿನೊಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಆ ಶಾಲೆಯ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆಸಾ ಅವರು "ನೀನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎ0ದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎ0ದು ಸ0ದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕವನ & ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು . ಅವರ ಅತ್ಮೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನ ತು0ಬಿ ಬ0ತು. ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವಸ0ತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿ & ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿ ಎ0ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ
- ರೇವಿನಾ

++++Maalshi thugele naav haanv smaran kartha++++

Wrote a bhajan on our kuladevatha Mahalasa Narayani _/\_

Maalshi ammi thugele naamasmaran kartha
Maalshi aashirwadu deevnu amka. raaktha
Kunkum laavnu thukka vonti bhartha
Kappad nesonu phool maalnu aarthi kartha
Pura pashi chandu maalshile alankaaru
Amgele naarlu kele kari sweekaru -2
Sthothra thugele sangtha ammi aithaaru
Sanjwala assa ammi bhajana koru
Maalshi ammi thugele naamasmaran kartha
Maalshi aashirwadu deevnu amka raaktha
Kunkum laavnu thukka vonti bhartha
Kappad nesonu phool maalnu aarthi kartha
Maalshi amgele kutumbeche kuldevu
Maalshi malleri amka pura jana jeevu-2
Maalshi le smarana kara deesu vaaru
Maalshi olvunu jaththa janmu saakaaru
Maalshi ammi thugele naamasmaran kartha
Maalshi aashirwadu deevnu amka raaktha
Kunkum laavnu thukka vonti bhartha
Kappad nesonu phool maalnu aarthi kartha

- ReViNa

++++++ Gajaanana swroopa ganapathi sumukha++++++

Wrote a bhajan on Lord Ganesha _/\_ used al 108 names of Lord Ganesha in dis bhajan 👍
Gajaanana Swaroopa ganapathi sumukha-2
Vigneshwara thukka kithle naav
Naav...Vigneshwara thukka kithle naav
Vishwaraja vinayaka amitha
Vakrathunda varaprada bheema
Lambodara gadadhara kavisha
Ekadanta gourisutha kirti
Devavrata dharmika vikata
Devendrashika bhuvanapathi ekadrisha
Gananethi gajavakra nandana
Ganadhyaksha krishapingaksha
Chathurbuja budhdhipriya budhdhividhaatha baalachandra naav
Gajaanana swaroopa.....sarvodyuthaman thukka kithle naav
Baalaganapathi avighna kshipra
Akhuratha avneesha nandana
Alampata baalachandra ganesha
Bhupathi budhdhinatha durja
Siddhivinayaka vishwamukha uddanda
Varadavinayaka veeraganapathi
Sidhdhidaatha sidhdhipriya shwetha
Rudrapriya prathameshwara
Ananthachidrupamayam eshanputhra gajakarna naav
Gajaanana swaroopa....sureshwaram thukka kithle naav
Vignahara vignaharta pramoda
Vignaraja vignarajendra
Yajnakaya shuban omkara
Yashaskarma yogadhipa
Yashaswin mushikavahana
Nadaprathishta namasthesthu
Pitambara nidhishwarma rakta
Sarvasidhdhantha sarvothama
Vignavinashanaya taruna varaganapathi umaputhra naav
Gajanana swaroopa...dvaimatura thukka kithle naav
Ekakshara haridra gunina
Kshamaram kripalu kapila
Lambakarna mahabala heramba
Mahaganapathi mangalamurthi
Maheshwaram muktidaya. Manomay
Mratyunjaya mundakarama
Shashivamam shooprakarna shambavi
Shubhaguna skandapurvaja
Devanthanashakarin purush devadeva vidyavradhdhi naav
Gajanana swaroopa...dhoomravarna thukka kithle naav
-ReViNa

+++++ Waqt hum se kafa kyon hain???+++++

जब हम जीना चाहते थे
तब वक्त ने हमे जीने नहीं दिया
अब हम मरना चाहते है
तब भी वक्त हमे मरने नहीं देता
पता नहीं वक्त हमसे क्यों खफा है
चाहकर भी कोई सपना पूरा नहीं होता
पता नहीं वक्त हमसे क्या चाहता है
जिंदा रखकर भी जीने नहीं देता
- रेविना

BACHNA E KAMINO LO MEIN AAGAYA !!!!

I twisted lyrics of the song "bachna e hasino lo mein aagaya" from the movie "hum kisi se kam nahin" & wrote new lyrics on our respected PM NARENDRA MODI JI...he is trying hard to stop corruption, black money, illegal properties...really proud of u sir ORIGINAL SONG:-
Kk: (Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Husn Ka Aahsiq Husn Ka Dushman
Apni Adaa Hai Yaaron Se Judaa) (2)
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Chorus: Pa Pa Pa Rum Pum Pa (2)
Zu Zu Zu Zu Zu Zu Zu Zu
Kk: Hai Duniya Main Nahi Hai Aaj Mera Sa Deewana
Pyaar Walo Ki Zubaan Pe Hai Mera Hi Taraana
Sab Ki Rang Bhari Aankhon Mein Aaj
Chamak Raha Hai Mera Hi Nashaa
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Female Singer: La La La La
La La La La La La La La La
Kk: Jaam Milte Hai Adab Se Shaam Deti Hai Salaami
Geet Jhukte Hai Labon Pe Saaz Karte Hai Gulaami
Ho Koyi Pardaa Ho Ya Baadshah
Aaj To Sabhi Hai Mujh Pe Fidaa
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Ek Hangaamaa Uthaa Doon Main To Jau Jidhar Se
Jeet Letaa Hoon Dilon Ko Ek Halki Si Nazar Se
Mehboob Ki Mehfil Mein Aaj
Chhaayi Hai Chhaayi Hai Meri Hi Adaa
Hey Ho
(Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa) (2)
Husn Ka Aahsiq Husn Ka Dushman
Apni Adaa Hai Yaaron Se Judaa
Hey Ho
Hey Bachnaa Aye Haseeno Lo Main Aa Gayaa
Hey Hey Hey

SONG TWISTED BY ME:-

A POEM ON MODI JI....by me
Bachna ae kamino lo mai aa gaya
Hay bachna ai kamiino lo mai aa gaya
Garibo kaa aasheek amiro kaa dushman 
Apanee ada hai yaro se juda,
hai ho Hai
bachna.........
Hai duneeya me nahee hai, aaj meraa sa pm haan
Bharat vaasi ke juban pe, hai meraa hee tarana
Sabke chipe huye noton pe aaj Chamak raha hai meraa hee nasha,
hee ho Hai bachna.....
Naam milta hain aada se, kaam deti hai salamee
Note chupe hain Kamaro me, hum laathe hain tsunamee
Ho koyee parda ya badshah Aaj toh sab hain mujhpe fida,
hai ho Hai bachna..........
Ek hungama utha du, mai toh jau jidhar se
Jit leta hu dilon ko, ek halakee see najar se
Parliment ke mehfil me aaj Chhayee hai chhayee hai meree hee ada,
hai ho Hai bachna..........
ReViNa

++++++++×××× ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ++++++++×+×++

Today wrote a poem about MY MANIPAL <3

ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗಿದ್ದರೂ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರುವುದು
ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವುದು
ಕಟ್ಟಡಗಳಿ0ದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಹಸಿರಿ0ದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದು
ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾ0ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊ0ಡಿರುವುದು
ಇದೊ0ದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಕತೆಯಲ್ಲ ಕೇವಲ
ನಮ್ಮ ಊರೆ0ದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿ0ದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ದೇಶೀಯರನ್ನಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶೀಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ
ಅದುವೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಸಿರಿ ಮಣಿಪಾಲ
- ರೇವಿನಾ

**********ದೀಪ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ *************

 Actually this poem has hidden meaning...consider yourself as lamp & light as your goal. Some people will try to destroy you if you wana do something in your life But enne & baththi are your hidden potentials. Try to be stable using your hidden potentials. Automatically air will also start supporting you I mean people whom wanted you to destroy will become your friends & will support you  

ದೀಪಾವಳಿ ಎ0ದು ಹಚ್ಚಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ
ಗಾಳಿ ಬ0ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆ0ದು ಚಿ0ತೆ
ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಯಿ0ದ ದೀಪವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿತ್ತು
ಬೆಳಕಿನಿ0ದ ಇಡೀ ಮನೆ ಕೋರೈಸುತಿತ್ತು
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು
ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದೀಪ ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು
ಅನಿಸಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರರ್ಥಕವಾಯಿತು
ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ನನ್ನಾಸೆ ಮಣ್ಣುಗೂಡಿತು
ದೀಪವು ಒಮ್ಮೆ ನಡುಗಿದರೂ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿತ್ತು
ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಹಣತೆಯ ಸಹಾಯ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯಿತು
ದೀಪದ ಮು0ದೆ ಅದರ ಸದ್ದು ಅಡಗಿ.ಹೋಯಿತು
ದೀಪ ಮನೋಬಲದಿ0ದ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಿತ್ತು
ಅದನ್ನು ನ0ದಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು
ಅದರ ಶೋಭೆ ನೋಡಿ ಗಾಳಿಗೂ ಒಲವು ಮೂಡಿತ್ತು
ಮ0ದವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಬೆಳಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು
- ರೇವಿನಾ++++++++++++ ಪ್ರಕೃತಿ ++++++++++++


ಹಸಿರನ್ನು ಹೊದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ
ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡಿದವು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ರಾಗ
ಮನಮೋಹಕ ಸೌ0ದರ್ಯ ನೋಡಿ ಕೆ0ಪಾದ ರವಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದ ಕವಿ
ಗಾಳಿಯೂ ಸುಳಿಯಿತು ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು
ಮರವೂ ತಲೆತೂಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಲು
ಅದರಿ0ದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೊ0ಡು ಅರಳಿದವು ಹೂಗಳು
ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಚಿ ಮು0ಜಾವಿನ ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಲು
ನಾಚಿ ಮರೆಯಾದವು ತಾರೆಗಳು ಅದರ ಅ0ದಕ್ಕೆ
ಕೇಳಿ ಬ0ತು ಸುಪ್ರಭಾತ ಎಲ್ಲೋ ದೂರಕ್ಕೆ
- ರೇವಿನಾ

+++++++ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು +++++++

ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ0ತೆ 
ಅವರು ಇದ್ದಾಗ...
ವಾತಾವರಣದ0ತೆ ಮನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವೆನಿಸುವುದು
ಬಾನಿನ0ತೆ ಮನವು ರ0ಗು ರ0ಗಾಗುವುದು
ಏಳು ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾದ0ತೆ...
ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾ0ತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸುವುದು
ಆದರೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವ0ತೆ...
ಇ0ತವರೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕುವರು
- ರೇವಿನಾ

****ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬ0ದಳು...ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಳು*****

ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಬ0ತು ಜೋ0ಪು
ಕಾಡತೊಡಗಿದವು ಹಳೇ ನೆನಪು
ನೆನಪಾಯಿತು ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ದಿನ
ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತೆ ನಾ
ಕ0ಡಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಸುಮಬಾಲೆ
ಅನಿಸಿತು ನಕ್ಕರೆ ಅವಳು ನೈದಿಲೆ
ಅವಳು ನನ್ನ ಕ0ಡು ನಕ್ಕ ಆ ಕ್ಷಣ
ಮಧುರ ವೀಣೆ ನುಡಿಯಿತು ಮರುಕ್ಷಣ
ಆಗುತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಪ್ರತಿದಿನ
ಅನಿಸಿತು ಬಾಳು ಸು0ದರ ಕವನ
ಆಕೆಯ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮೌನ
ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ತಲ್ಲೀನ 

ಆ ದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬ0ತು ಆ ಕರೆ
ಅನಿಸಿತು ಅದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ಕಾಲನ ಕರೆ
ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ0ಚದಲ್ಲಿದ್ದಳು
ಯಾವುದೋ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಳು
ನೋಡಿ ಜೀವವೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬ0ದ0ತಾಯಿತು
ಹೃದಯವೇ ಕಿತ್ತು ಕೈಗೆ ಬ0ದ0ತಾಯಿತು
ಹೇಳಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ
ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣು ಹನಿಗೂಡಿತು
ಆಕೆಯ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿ0ತು ಹೋಯಿತು
ಆಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಳು
ನನ್ನ ಒ0ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು
ವಿಧಿಯು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊ0ಡಿತು
ನನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಮರಿ ಹೋಯಿತು
ಆಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬ0ದಿದ್ದಳು
ಕೊನೆಗೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಹೋದಳು
- ರೇವಿನಾ

+++++ಅಹ0ಭಾವ +++++++( ಸಣ್ಣ ಕಥೆ)

     ಆಕೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ0ತೆ ಆತ ಆಕೆಯಿ0ದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಕ್ರಮೇಣ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿ0ದ ಮರೆಯಾದ. ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ " ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು?" . ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು " ನೀನು ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ " ಎ0ದು ಕೇಳಲು ಹಾತೊರೆಯುತಿತ್ತು . ಆತನೋ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದ. ಆಕೆಯೂ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆತನೂ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣ0ಚಿನ ಕ0ಬನಿ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಆಕೆಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆತನೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಹ0ಭಾವ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಹ0ಭಾವದ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೂಗಳು ಅರಳುವ ಮು0ಚೆಯೇ ಮುದುಡಿ ಹೋದವು.
- ರೇವಿನಾ

SHORT HINDI POEMS - 8 !!!!!!!

1. आप हमसे इतने दूर चले गये
     कि हमारी धडकन सुन ही नहीं पाए
     एक बार मुडकर तो देख लिया होता
    लेकिन आप हमारी भावनावों को समझ ही नहीं पाये
- रेविना

2. पेहले जिंदगी हमसे खफा थी
    और हम सब कुछ समेठना चाहते थे
    अब हम जिंदगी से खफा है
    और जिंदगी हमे समेठना चाहती है
- रेविना

3. माना हमने जो किया वो सबके नज़र मे गुना है
    पर आपने जो किया क्या वो तारीफ के काबिल है?
    माना हमने आप से गुस्सा किया दो चार बातें सुना दिया
    पर आपने भी बेइमानी करके ऐसा भी क्या उखाड लिया?
- रेविना


4. सोचा था तेरे प्यार को
    दिल मे चुपा के रखूँगी
    पर तूने मौका नही दिया
    फिर सोचा तेरे यादों को
    सीने से लगा के रखूँगी
    पर तूने वक्त को जाने नहीं दिया
- रेविना

5. जब लोग उमर के कच्चे होते हैं...
    गुन से ज्यादा खूबसूरती को एहमीयत देेतें हैं
    प्यार से ज्यादा पैसे को एहमीयत देतें हैं
    रिश्ते से ज्यादा दौलत को एहमीयत देतें हैं
    जब लोग गुन प्यार रिश्ते को एहमीयत देने लगे
    तो समझो वो उमर मे पक्के हो चुके हैं
- रेविना

ಚುಟುಕುಗಳು ಭಾಗ 33

೧. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ                              
    ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ
    ಅಡುಗೆ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಭಯವಿಲ್ಲ
    ಪ್ರೀತಿ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಹ0ಗಿಲ್ಲ
    ಕೂಡಿಡಲು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ನಾಳಿನ ಚಿ0ತೆಯಿಲ್ಲ
    ಬದುಕಲು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಸಾಯುವ ಭಯವಿಲ್ಲ

- ರೇವಿನಾ

೨. ಹಿ0ದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...
     ಗುರುಗಳ ಕ0ಡರೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು
    ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ
    ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...
    ಗುರುಗಳ ಕ0ಡರೆ ಹೇಳುವರು
    ಗ್ರಹಚಾರ, ದೆವ್ವ ಬ0ತವ್ವ

-ರೇವಿನಾ

೩. ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟಿತು ಎ0ದು
    ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು
    ಕಾರು ಕೆಟ್ಟಿತು ಎ0ದು
    ಕೈಕಟ್ಟಿ  ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು
    ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲವಿದ್ದಷ್ಟು
    ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಿ
    ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
    ಬೇರೆ ವಾಹನದ
    ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು

-   ರೇವಿನಾ

4. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಸಹಪಾಠಿ
    ಅನಿಸಿತ್ತು ಮಾತು ಆಯಿತು ಅತಿ
    ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಗತಿ
    ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ
-ರೇವಿನಾ
5. ಸಿಗಲು ಹಳೆಯ ದೋಸ್ತಿಗಳು
    ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲು
    ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಕ್ಕು ನಗಲು
    ಕಾಡಿದವು ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳು
-ರೇವಿನಾ

SHORT HINDI POEMS 7

1. मिलना मिलाना तो सब किस्मत का है खेल...
    अगर किसी के साथ बैठ गया तालमेल
    तो जि़ंंदगी लतने लगती है अनमोल
    अगर किसी का साथ लगने लगा जैल
    तो जिंदगी का सफर लगता है करोडों मील
- रेविना

2. ये दिल भी कितना लालची है ...
     जितना भी पाओ ये और पाने को चाहता है
     दोस्त मिले तो ये प्यार के लिए तरसता है
     प्यार मिला तो ये साथी के लिए तरसता है
     साथी मिला तो उसके प्यार के लिए तरसता है
     उसका प्यार मिला तो उसकी दोस्ती के लिए तरसता है
- रेविना

3. जब प्यार रूठ जाए....
    तब दुनिया लगे खाली खाली
    जब प्यार संग हो ....
    तब लगे दुनिया खेल रही है होली
- रेविना

4..जि़ंदगी मे हमेशा बहुत कुछ चाहा था
    जो भी हुआ उसे बिलकुल न सोचा था
    आसमान को छूना था तारों को समेठना था
    लगता है भगवान को कुछ भी मंजूर नहीं था
    ए खुदा अभी भी मंजि़ल दूर नहीं है
    बस तुम्हारी इशारे की इंतजा़र है

- रेविना

5. सोचा था आपके हाथ मे हाथ मिलाकर उम्र भर चलेंगे
पर पता नहीं था राह मे इतने पत्थर कंकड मिलेंगे
- रेविना

Saturday, 3 September 2016

Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ !!!!!!

KOLAVERY D S BACK AGAIN !!!!!!!!!!
I TWISTED LYRICS OF D VRY FAMOUS KOLAVERY D SONG INTO KANNADA 

ORIGINAL SONG:-


Yo boys
I am singing song
Soup song
Flop song
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Rhythm correct !
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Maintain please !
Why this, aa…. Di !
Aa… disco la moona moona
Moona colora white
White background night night
Night colora black
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
White skin, girl girl
Girl heart black
Eyes eyes meet meet
Mya future dark
Aa….
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Maama notes eduthuko
Apdiye kaila snacks eduthuko
Pa Pa Pa Paan, Pa Pa Pa Paan
Pa Pa Pa Paan, Pa Pa Paan
Sariya vaasi
Super maamma Ready
Ready 1 2 3 4
(Instrumental Break)
Waaa what a change over maamma
Ok maamma, now tune change
Aa…. kaila glass, only engllsh
Hand la glass, glass la scotch
Eyes full of tear
Empty life, girl come
Life reverse gearrr
Love love, oh my love
You showed me bou’a
Cow cow, holy cow’a
I want to hear now’a
God i am dying now’a
She’s happy how’a
This song for soup boys
We don’t have choice’s…..
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Aa…
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Why this, Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di !
Flop song !

SONG TWISTED BY ME:-


Yo frenzz
I m sing song
Cake song
Bake song
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Recipe correct
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Measurement plz
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು....aaa ರೀ
ನಮ್ಮ ಬೇಕರಿಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೇಕು...ಕೇಕು ಕಲರು black-u
Black forest cake-u cake-u black-u colour-u cake-u
Haan... wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
White-u colour-u cake-u cake-u
White forest cake-u
Icing icing ಮಾಡಬೇಕು....ಮೇಲೆ cream-u ಹಾಕು
Haan...wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
ಮಾಮಾ cake cut ಮಾಡಿಟ್ಕೊ
ಆದ್ಮೇಲೆ plateನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊ
ಪಪ್ಪಪಪ ಪಪ್ಪಪಪ ಪಪ್ಪಪಪಪಪ
Cake ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಸಿ
ಹಹಹಹಹಾ
Super ಮಾಮಾ cake-u
Ready 1 2 3 4
Wow what a flavour mama
Now plate change-u
aaa ಕೈಲಿ ಗ್ಲಾಸು only english
hand la glass la juice-u juice-u full of sugar-u
Empty glass-u ಹಾಕು juice-u ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು sugar-u
ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ಕೇಕು ತಿನ್ನಿ chocolate cake ತಿನ್ನಿ
ತನ್ನಿ ತನ್ನಿ ಕೇಕು ತನ್ನಿ ವೆನಿಲಾ ಕೇಕ್ ತನ್ನಿ
God-u I m thinking now
Cake s tasty how-u
This cake for only friends-u
We don't have choice-u
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Haan...Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
Wow ! ಎಷ್ಟು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ಕೇಕುಗಳು ರೀ
cake song !
LikeShow more reactions
Comment

Thursday, 1 September 2016

ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು !!!!!

I twisted lyrics of kannada film song "preethi maadabaradu maadidare jagake hedarabaradu" from the movie "Ranadheera" & i wrote about twitter :P


ORIGINAL SONG:-


ಲೋಕವೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು 
ವೇದದ ಸಾರವೇ ಕೇಳಿದು 
ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬಾರದು 
ಬಾಳಿನ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು... ಮಾಡಿದರೆ 
ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು 

ಅನಾರ್ಕಲಿ.....ಅನಾರ್ಕಲಿ 

ಮರಳುಗಾಡೆ ಇರಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಳಿದು ಬರಲಿ 
ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜೀವಗಳು ಬಾಡಲಾರದಂಥ  ಹೂವುಗಳು
ರಾಜಕೀಯವಿರಲಿ ಶಕುನಿಗಳ ನೂರು ತಂತ್ರವಿರಲಿ 
ಪ್ರೇಮದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆಂದು ಭಯ ಕಾಣದಿಲ್ಲಿ 
ಲೋಕವ ಕಾಡುವ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದರು ಭೂಮಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಬಾಯ್ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ 
ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಾಳೋದು ನೀವು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ
ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ  SONG TWISTED BY ME:-


  ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು
  ಇ0ಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಟ್ವಿಟರ್ ನ ಸಾರವೆ ಕೇಳಿದು
  ಕಮೆ0ಟ್ಸ್ ನ ಚಿ0ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬಾರದು
  ಟ್ವೀಟ್ ನ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು
  ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು
ಕೇಳಿರಿಲ್ಲಿ.....ಕೇಳಿರಿಲ್ಲಿ.....
ಯಾಹೂ ಜಿ ಮೈಲ್ ಇರಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಮೆ ಬರಲಿ
ಟ್ವಿಟರ್ ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆ0ಬರ್ಸ್ ಗೆ0ದು ಭಯ ಕಾಡದಿಲ್ಲಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ನೂರು ತ0ತ್ರವಿರಲಿ
ಟ್ವೀಟಿಸೊ ಜೀವಿಗಳು ಬಾಡಲಾರದ0ತಹ ಹೂವುಗಳು
ಲೋಕವ ಕಾಡುವ ಕೋಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ 

ಬಾಯ್ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ....ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ
ಫೋಲೊವರ್ಸ್ ಗಳು  ಕಮೆ0ಟ್ ಮಾಡುದು ನೀವು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ
ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ .....ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ
ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಬಾರದು  


ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟ
ಬಾರದು

ARTICLE & POEM ABOUT MY 1ST STD TEACHER !!!!!

I still remember my 1st std teacher very well. Her name is GRETTA GONSALVESE. She was very loving, caring & supportive too. I got an opportunity to write about her in some fb group. I was very delighted by this opportunity & i wrote a poem about her too.

ARTICLE:-


ಕಟ್ಟಡದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಆ ಅಡಿಪಾಯ ಈಗ  ಇ0ದ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೊದಲು ಒ0ದನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  LKG ಇ0ದ A B C D ಕಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒ0ದನೇ ತರಗತಿಯಿ0ದಲೇ ಅ ಆ ಇ ಈ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನುಭವಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತು ಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊ0ದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಒ0ದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ.   ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಒ0ದನೇ ತರಗತಿಯ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎ0ದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇ0ತಹ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿ0ದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಷರ ತಿದ್ದಿ ಕಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮೆರಿನೋಲ್ ಹಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಟೀಚರ್. ಅವರು ಅ ಆ ಇ ಈ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಿದ್ದುವಾಗ ಆದ ಸ0ತಸ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.  ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ0ದು ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.   ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಏರಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಿದ0ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ.  ಇ0ತಹ ಎಷ್ಟೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ0ದಿರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಟೀಚರ್.   ಸ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅವರ ಸು0ದರ ಕೈ ಬರಹ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು    ಫಲವತ್ತಾದ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯ0ತೆ . ನಾವು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮು0ದೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ.   ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಟೀಚರ್.   ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಯ ಸಾ0ಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ  ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಸಮಾರ0ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ನರ್ತಿಸುವಾಗ     ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿ0ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ , ವಾಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.   ಹೆಣ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ0ತೆ ಮನೆಯನ್ನೂ  ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಮದೂಗಿಸಿಕೊ0ಡು ಹೋದವರಿವರು.  ಇವರ ಇನ್ನೊ0ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆ0ದರೆ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಮುಗ್ಧ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮಾಸದ ಮುಗುಳ್ನಗು.

POEM ABOUT HER :-

CHOODI MAHINO AAYLE SHRAAVANA MAHINO AAYLE !!!!

I twisted lyrics of the song "choodi maza na degi kangan maza na dega" from the film SANAM BEVAFA to konkani lyrics. It's about SHRAVANA month & rituals we GSBs folllow in that month...

ORIGINAL SONG:-


 Chudi maza na degi kangan maza na dega - 2
 Tere bagair sajan - 2
 Sawan maza na dega
 
 Chudi maza na degi kangan maza na dega
 Tere bagair saajan - 2
 Sawan maza na dega
 
 Chudi hoi - 2
 Chudi maza na degi kangan maza na dega
 
 Samjha rahi hu tujhko babul se mang le mujhko - 2
 Ghar apne le chal sajna
 Doli me bithake mujhko - 2
 Do phul na khile to
 Do phul na khile to aangan maza na dega
 
 Chudi hoi - 2
 Chudi maza na degi kangan maza na dega - 2
 Tere bagair sajan
 Tere bagair sajan sawan maza na dega
 Chudi maza na degi kangan maza na dega
 
 Pardes ja ke sajan na lana meri sautan
 Na lana meri sautan
 Pardes ja ke sajan na lana meri sautan - 2
 Dil pe na zulm karna
 Mar jayegi ye jogan - 2
 Bahe bina jo teri
 Bahe bina jo teri joban maza na dega
 
 Chudi hoi - 2
 Chudi maza na degi
 Kangan maza na dega - 2
 Tere bagair sajan
 Tere bagair sajan sawan maza na dega
 Chudi maza na degi kangan maza na dega - 2

SONG TWISTED BY ME:-


Choodi mahino ayle shravana mahino ayle
Tera season jalle tera season Halle
Shravana mahino ayle

Choodi ho ..choodi ho...

1. Dibrankuru haadu assa ratha phool haadu assa
    Ek chirdo majra nankuta kaayle dolo haadu assa
    Ratha phool melna jalleri ratha phool melna jalleri
    Ghara phool ghaalnu assa

Choodi ho...choodi ho...

2. Padipaana haadu assa papla kudko koru assa
    Thajje vido kornu malgadenka divche assa
    Godu phovu kallonu godu phovu kallonu
    Naivedya koru assa

Choodi ho...choodi ho....

***** ಆಪ್ತ ಸಖಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯೊ0ದಿಗಿನ ಭೇಟಿ *****

Finally i met my best friend after 13 long years at her mom's place chikmagalore. She arranged a holy communion party there for her kids. Attended the party & spent 2 more days with her. Cherished all the beautiful moments again with her. The pic below is with my best friend & the poem below is about my chikmagalore trip.ಆಪ್ತ ಸಖಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಬ0ದಿತ್ತು
ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಬಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎ0ದು ತಿಳಿದು ಜೀವ ಕೈಗೆ ಬ0ದಿತ್ತು
ಕೊನೆಗೂ ಮರುದಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು
ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡುವ ತವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು
ಗೆಳತಿಯೊ0ದಿಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ತೂಕಡಿಕೆ ಬ0ದಿತ್ತು
ಎಚ್ಚರಗೊ0ಡು ನೋಡಿದರೆ ಬಸ್ಸು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿ0ತಿತ್ತು
ಸಮಾರ0ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು
ದೇವರ ದಯೆಯಿ0ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊ0ದು ಬಸ್ಸು ಬ0ತು
ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವ0ದಿಸುತ್ತಾ ಆ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿದೆನು
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾರ0ಭದ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದೆನು
ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾರಿನಿ0ದ ಇಳಿದು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡಿದೆನು
ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಗ0ಡ ಕಾಣಿಸಿದನು
ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೇ ಮನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಿಚ್ಚೆನಿಸಿತು
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಕೆ ಕ0ಡು ನಕ್ಕಾಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು ಎನಿಸಿತು
ಉತ್ಸಾಹದಿ0ದ ಆಕೆಯತ್ತ ನೋಡಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ಹಾಯ್ ಎ0ದೆನು
ಆಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿ0ದ ಕಾಣುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿ0ದ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆದೆನು
ನೋಡಿದರೆ ಗೆಳತಿಯೇ ನನಗಿ0ತ ಬೇಗ ನಡೆದು  ನನ್ನೆದುರು ಬ0ದು ನಿ0ತಿದ್ದಳು
13 ವರ್ಷದ ನ0ತರ ಭೇಟಿಯಾದ ಹರುಷದಿ0ದ ಇಬ್ಬರ ಕ0ಗಳೂ ಹನಿ ಕೂಡಿದ್ದವು
ಬೇಗನೇ ತಯಾರಾಗಿ ಗೆಳತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾರ0ಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದೆವು
ಗೆಳತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬ0ತು
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದೂ ಆಯಿತು
ಅದನು ನೋಡಿ ಸ0ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೂ ಆಯಿತು
ತವರೂರಿನ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು
ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ನಕ್ಕು ನಲಿದಿದ್ದೂ ಆಯಿತು
ಕೊನೆಗೆ ಭೋಜನವ0ತೂ ಅತ್ಯ0ತ ರುಚಿಕರವಾಗಿತ್ತು
ಅದರೊಡನೆ ಮನೆಯವರ ಆತ್ಮೀಯ ಒತ್ತಾಯವೂ ಬೆರೆಯಿತು
ಸಮಾರ0ಭ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೆಳತಿಯ ತವರುಮನೆ ಸೇರಿದೆವು
ಚಹಾ ಗುಟುಕಿಸುತ್ತಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದೆವು
ಸ0ಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೀತಾಳಯಾನ ಗಿರಿ ನೋಡಲು ಹೊರಟು ತಲುಪಿದೆವು
ಅಲ್ಲಿನ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಗರಿಕೆದರಿದವು
ಮ0ಜಿನಿ0ದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಸಿರನ್ನು ಹೊದ್ದ ಭೂದೇವಿ
ಆ ಸು0ದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗುವರು ಕವಿ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಗುವಾಗಿ ನಕ್ಕು ನಲಿದೆವು
ಹಸಿರಿನ ವನಸಿರಿಯ ಜ್ನಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಲವು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದೆವು
ಶೀತಲ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಬಯಕೆಯಾಯಿತು
ಇದರಿ0ದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿರಿಕಾಫಿಯ ಕಾಫಿ ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿತು
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಅ0ದವನ್ನು ಕ0ಡು ಮುಗ್ಧಳಾದೆನು
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಅದರ ಅ0ದ ಚ0ದವನ್ನು ತು0ಬಿಕೊ0ಡೆನು
ಅಲ್ಲಿ0ದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಪಲ್ಲ0ಗ ಸೇರಿದಾಯಿತು
ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಎಳೆದು ಮಲಗಿದ್ದೂ ಆಯಿತು
ಮರುದಿನ ಉಪಹಾರ ಮುಗಿಸಿ ಅಯ್ಯನ್ ಕೆರೆ ನೋಡಲು ಹೊರಟೆವು
ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದೆವು
ಹಸಿರು ಗಿರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಡಿದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸು0ದರ ಕೆರೆ
ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತಿದೆ ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಬನ್ರೇ
ಆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸು0ದರ  ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ  ಮನಸೋತೆನು 
ಆ ರಮ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟೆನು
ಅಲ್ಲಿ0ದ ರುಚಿಯಾದ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಮನೆ ಸೇರಿದೆವು
ಅಡುಗೆಮನೆಯಿ0ದ ಬ0ದ ಪರಿಮಳದಿ0ದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಓಡಾಡಿದವು
ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಸ0ಜೆ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತುವ ಆಸೆಯಾಯಿತು
ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾಳು ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು
ಸ0ಜೆ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೂ ಆಯಿತು
ಮನೆಗೆ ಬ0ದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದೂ ಆಯಿತು
ಗೆಳತಿಯೊ0ದಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು
ಮನಸಿದ್ದರೂ ಮೈ ದಣಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣು ಎಳೆದಿತ್ತು
ಮರುದಿನ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಅಗಲುವ ಸಮಯ ಬ0ದಿತ್ತು
ಹೊರಡಲು ಬೇಸರವಾದರೂ ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ನ0ತರ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿತ್ತು
ಆ0ಟಿ ಉಡಿ ತು0ಬಿ ತು0ಬು ಹೃದಯದಿ0ದ ಹರಸಿದರು
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಾರಮ್ಮ ಎ0ದು ಮನ:ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದರು
ಆ0ಟಿಯ ಕೈಯ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಉ0ಡು ಊರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿದೆನು
ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಬ0ದ ಗೆಳತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ತು0ಬಿ ನಿ0ದೆನು
ಬಸ್ಸು ಮು0ದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ0ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿತ್ತು
ಗೆಳತಿಯ ಮನೆಯವರ ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ತು0ಬಿ ಬ0ದಿತ್ತು
ಕೊನೆಗೂ ಸು0ದರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನು ನೋಡುವ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕೈಗೂಡಿತ್ತು
ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವಳೊಡನೆ ನಕ್ಕು ನಲಿಯುವ ಕ್ಷಣ ಬಹುಸಮಯದ ನ0ತರ ಕೊನೆಗೂ ಬ0ದಿತ್ತು
👭❤💛💚💙💜👭

ARTICLE & POEM ABOUT MY SIS RESHMA !!!

My sister is an alrounder. So, i wrote an article & a poem about her in some fb group. Sharing it here with you all...

ARTICLE:-


ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹಮುಚ್ಯತೆ ಎ0ದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅ0ದರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಎ0ದು. ಆದರೆ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊ0ಡೇ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ರೇಶ್ಮಾ ಭಾಗವತ್. ಈಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಕೂರಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೆ0ಗಳೂರಿನ ಜೆ. ಪಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅ0ದ ಹಾಗೆ ಈಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ತ0ಗಿ. ಈಕೆ ತನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ತ್ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ  ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ಮು0ಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕವನ್ನೂ ತಲುಪಿವೆ.  ಅದರ ಅ0ದ ಚೆ0ದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಾರರು.    ತು0ಬಾ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿ0ಗ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವತ: ಕೂಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.          .
     ಬೆಳೆವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ0ತೆ ಚಿಕ್ಕ0ದಿನಿ0ದಲೂ ಈಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ. 5 ವರ್ಷದವಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆ0ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂ ಕಟ್ಟುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿ0ದ  ಮು0ಜಾವಿನ 5 ಗ0ಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೂ ಹೆಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು ನನ್ನ ತ0ಗಿ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದ0ತೆ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮೆಹೆ0ದಿ ಹಾಕುವುದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯುವುದು, ರ0ಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿ0ದ ಕಲಿತಳು. ಈಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಕ0ಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಈಕೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವೈರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜು ಹ0ತ ತಲುಪಿದಾಗ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಡ್ಡಿಬೇರ್, ಎ0ಬೋಸಿ0ಗ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈ0ಟಿ0ಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಪಳಗಿದಳು. ಉಲ್ಲನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್, ಶಾಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ0ದಿನಿ0ದಲೇ ಕಲಿತುಕೊ0ಡಳು.   ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯುದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅ0ಕ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮದುವೆಯ ಮು0ಚೆಯೇ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅ0ಕಗಳೊ0ದಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮುಗಿಸಿದ ಈಕೆ ಮದುವೆಯ ನ0ತರ ಪ್ರಿ ವಿದ್ವತ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದಳು. ನ0ತರ ಗ0ಡನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಿ ಬ0ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೆಲೆಸಿದ ಈಕೆ ಹಿ0ತಿರುಗಿ ಬ0ದ ನ0ತರ ವಿದ್ವತ್ ಮುಗಿಸುವ ಆಸೆಯಿ0ದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮು0ದುವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಚ0ದನ ಟಿ. ವಿ. ಯವರು ಈಕೆಯ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮದುವೆಯ ಮು0ಚೆ ಹಾಗೂ ನ0ತರವೂ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಒ0ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಉತ್ತಮ ಅ0ಕಗಳಿ0ದ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಾನಾ ತರದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾರ0ಗತೆ. ಎಪಾರ್ಟ್ ಮೆ0ಟ್ ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾ0ಪ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊ0ಡಿದ್ದಾಳೆ. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ  ಈಕೆಯ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ.  ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ತ0ಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕವನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ

++++++++ನನ್ನ ತಂಗಿ++++++++

     
      ನನ್ನ ಅಕ್ಕರೆಯ ಗೆಳತಿ
      ನೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ
      ಸೊಬಗಿನ ಸಿ0ಗಾರಿ
      ಬಿ0ಕದ ವಯ್ಯಾರಿ
      ನರ್ತಿಸಿದರೆ ನವಿಲು
      ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ
      ನಳಪಾಕ ಪ್ರವೀಣೆ
      ಊನಗಳು ಒ0ದೂ ನಾ ಕಾಣೆ
      ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆ
      ನೋಡಲು ಸು0ದರ ಗೊ0ಬೆ
      ಅನ್ಕೋತಿದೀರ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಬೆಡಗಿ
      ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ತ0ಗಿ

-ರೇವಿನಾ 

JIO THO JIO KAISE BINA RELIANCE KE!!!!

Twisted song "jiye tho jiye kaise bin aapke" from saajan ....I am dedicating this  song to my new Jio reliance water mobile😜

ORIGINAL SONG:-

Jeeyen To Jeeyen Kaise Hai Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Hai Bin Aapke
Lagta Nahin Dil Kahin Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Hai Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Hai Bin Aapke
Kaise Kahoon Bina Tere Zindagi Ye Kya Hogi
Kaise Kahoon Bina Tere Zindagi Ye Kya Hogi
Jaise Koi Saza Koi Badd-Dua Hogi
Jaise Koi Saza Koi Badd-Dua Hogi
Maine Kiya Hai Ye Faisla
Jeena Nahin Hai Tere Bina
Jeeyen To Jeeyen Kaise Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Hai Bin Aapke
Mujhe Koi De De Zaher Hanske Main Pi Luungi…
Mujhe Koi De De Zaher Hanske Main Pi Luungi…
Har Dard Sah Luungi Har Haal Mein Ji Luungi…
Har Dard Sah Luungi Har Haal Mein Ji Luungi…
Dard-E-Judaayi Sah Na Sakuungi
Tere Bina Main Rah Na Sakuungi
Jeeyen To Jeeyen Kaise Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Bin Aapke
Dekhke Voh Mujhe Tera Palkein Jhuka Dena…
Dekhke Voh Mujhe Tera Palkein Jhuka Dena…
Yaad Bahut Aaye Tera Muskara Dena…
Yaad Bahut Aaye Tera Muskara Dena…
Kaise Bhulaayuunvo Saari Baatein
Vo Meethi Raatein Vo Mulaaqaatein
Jeeyen To Jeeyen Kaise Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Bin Aapke
Lagta Nahin Dil Kahin Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Bin Aapke
Jeeyen To Jeeyen Kaise Bin Aapke.
 - 

SONG TWISTED BY ME:-

Jio tho Jio kaise bin reliance ke
Lagtha nahin dil kahin bin reliance ke
Kaise kahoon bina net ke  zindagi yeh  kya hogi
Jaise  koi saza koi badhdhuva hogi
Maine kiya hai yeh  faisala
Jeena nahin mujhe mobile ke  bina
Jio tho Jio....
Mujhe koi de de mobile has ke mein leloongi
Har  message padaloongi har  haal me hasoongi
Boore jokes ko seh  na sakhoongi
Whats app ke bina  mein reh na sakhoongi
Jio tho Jio....
Dekh yo mobile tera message saara  padlena
Yaad bahut aaye tera muskura dena
Kaise bhulavoon woh  saari baathein
Woh saare videos woh  thasveere
Jio tho Jio...

- ReViNa

ARTICLE & POEM ABOUT MY MOST FAV SIR !!!!

I wrote this poem on my most favourite sir. His name is PADMANABHA SAHASRA & he teached me science & mathematics from 8 to 10th. Must say wonderful personality & wonderful teaching. Actually wrote an article about him too in some fb group. Will post that too here...


****ಸಹಸ್ರ ಸರ್ ಸಹಸ್ರಕ್ಕೊಬ್ಬರು****


ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವೈಖರಿ
ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ವಿಜ್ನಾನ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಗಾಬರಿ
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಸುನಗು ಮೆಲುದನಿ
ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿ
ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೀಟಿ
ನೆನೆಸಿಕೊ0ಡರೆ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಭೀತಿ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಗ0ಭೀರ ಸ್ವಭಾವ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪಾಠದ ವೈಭವ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಉ0ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಳಮಳ
ಸರ್ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ನ್ಯರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎ0ದು ತಿಳಿಯುವ  ಕುತೂಹಲ
ಕುದುರೆಯ ನೀರಿರುವಲ್ಲಿ ಕೊ0ಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಆದರೆ ಕುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎ0ಬ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸರಿಸಾಠಿ ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ0ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಸಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ
ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಾತ್ಸಾರ
ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿ0ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒ0ದು ಹ0ತಕ್ಕೆ ಬ0ದಿದ್ದೇವೆ
ಇದೋ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಆಸೆತವಕ
ನಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಕೌತುಕ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮು0ದೆಯೂ ಸ0ತೋಷದಿ0ದ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳಲಿ
ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹಸ್ರ ಸರ್ ಸಹಸ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು
ಅವರ0ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹುಡುಕಿದರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗರು

-   ರೇವಿನಾ

ARTICLE ABOUT SAHASRA SIR:-


ಸಹಸ್ರ ಸರ್ ಅ0ತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಲು
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇರಲು
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆ0ದ ಸರ್ವಜ್ನ
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.   ಒ0ದು ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪಳಗಿದ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಗಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪಳಗಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಪಠ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ . ಆದರೆ ಅದೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರೂ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ತು0ಬಾ ಮ0ದಿಗೆ ವಿಜ್ನಾನ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇದ್ದ0ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಸಹಸ್ರ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೂ ಪಾಠ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಲಿಸುವ ಪರಿ,  ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸುವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪಾಠದ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಣಿತವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಡಲೆಯನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ ಸಾ0ಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಉಣಬಡಿಸುವ ಅವರ ಪರಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಕಲೆ ಸಹಸ್ರ ಸರ್ ಅ0ತಹ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಗಣಿತದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಸ್ರ ಸರ್  ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ .
ಇವರ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಸಹಸ್ರ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬರು .
ಪದ್ಮನಾಭ ಅ0ದರೆ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು  ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದವರು .

****चांद तारे***** & ****चँदा****

*********चांद तारे***********


आसमान मे होतें हैं चांंद तारे
रात को लगते हैं कितने प्यारे
कभी मन करता है उन तक पहुँचके
निकाल के लांऊ मै वो सारे
छोटा है फिर भी टिम टिम करता है तारा
दाग है फिर भी चांद लगता है कितना प्यारा
अंधेरे मे आसमान को कर रहे हैं रोशन
राह चलते लोगों को दे रहे हैं सहारा

🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟

*****चँदा******


आसमान मे देखो चँदामामा
मुझे भी वहाँ ले चलो मां
सफेद सफेद गोल गोल
लगे है जैसे हीरा अनमोल
बीच मे देखो वो खरगोश
बनना चाहोगे क्या मेरे दोस्त?
चँदामामा के पास है कितने तारें
लगे हैं चँदामामा.के दोस्त है सारे